W trosce o naturę


Jeśli chcemy żyć w zgodzie z naturą, to musimy na co dzień zachowywać się odpowiedzialnie. W naszych małych czynnościach możemy pokazać naprawdę wiele troski i zrozumienia dla flory i fauny, dzięki którym nadal możemy oddychać, jeść, a więc po prostu żyć. Z racji tego, że środowisko naturalne jest naszym skarbem, powstały takie dokumenty, jak ocena oddziaływania na środowisko Poznań, która to zobowiązuje urzędników państwowych do sprawdzenia pomysłów inwestorów chcących wkroczyć np. na tereny niezurbanizowane. 

Dzięki kontroli tego typu można chronić naturę i być pewnym, że nikt nie będzie rabunkowo jej wykorzystywał. Decyzja środowiskowa Poznań chroni region przed tym, co najgorsze, czyli skupieniem się na zysku przy jednoczesnym zatracaniu wartości o wiele wyższej, jaką jest życie podporządkowane naturze. Pamiętajmy także o tym, że pozwolenie wodnoprawne Poznań jest skierowane nie tylko do inwestorów, ale także i do nas samych. Zastanówmy się więc przed jakąkolwiek decyzją ingerującą w środowisko naturalne czy jest ona słuszna i zgodna z prawem!