Są sytuacje, kiedy standardowe pokrycie dachowe jest niewystarczające i konieczne są do zastosowania hydroizolacje, czyli zabezpieczenie przed wodą i wilgocią znacznie poważniejsze od zwyczajowych. Oczywiście dobrze wykonane pokrycie zapewnia taką ochronę, niemniej dochodzi coraz częściej do nietypowych rozwiązań dotyczących dachów, szczególnie ich płaskich odcinków. Takie dachy są zagospodarowywane dla celów rekreacyjno-użytkowych, powstają na nich baseny, ogrody albo trawniki i zabezpieczenie takiego dachu przed wilgocią, zapewnienie jej odpowiedniego dopływu i odpływu wody, staje się koniecznością. Budowa, bo tak to należy nazwać, takiego dachu jest dosyć skomplikowana, ponieważ ilość warstw zabezpieczających przed wilgocią jest przynajmniej cztery. Nie jest to jednak problem dla fachowców, znających się na swojej pracy i tego rodzaju konstrukcje, bez zarzutu działające, są coraz częstszym widokiem w naszym kraju,[…]