Każdy człowiek może mieć pomysły dotyczące tego, jak zagospodarować dany region, aby lepiej służył on ludziom, dał miejsca pracy i przynosił zysk. W rozwoju gospodarczym oczywiście nie ma nic złego, o ile jest on zrównoważony i nie prowadzi do rabunkowego podejścia do naturalnego środowiska. My sami, chcąc zostać inwestorami, musimy wiedzieć, że nic nam się nie uda bez posiadania dokumentu, jakim jest ocena oddziaływana na środowisko Poznań. Jest to przepustka umożliwiająca rozpoczęcie działań, np. tam, gdzie urbanizacja nie dotarła. 

Jeśli chcemy żyć w zgodzie z naturą, to musimy na co dzień zachowywać się odpowiedzialnie. W naszych małych czynnościach możemy pokazać naprawdę wiele troski i zrozumienia dla flory i fauny, dzięki którym nadal możemy oddychać, jeść, a więc po prostu żyć. Z racji tego, że środowisko naturalne jest naszym skarbem, powstały takie dokumenty, jak ocena oddziaływania na środowisko Poznań, która to zobowiązuje urzędników państwowych do sprawdzenia pomysłów inwestorów chcących wkroczyć np. na tereny niezurbanizowane. 

Jeśli jesteśmy inwestorami, to ocena oddziaływania na środowisko Poznań na pewno nie raz sprawiła, że wzrosło nam ciśnienie, a do ust cisnęły się nieprzyzwoite słowa. Dzieje się tak dlatego, że decyzja środowiskowa Poznań częstokroć jest wyrokiem dla biznesmenów chcących wkroczyć tam, gdzie panuje aktualnie natura po to, by stworzyć coś, co byłoby źródłem zysku. Z punktu widzenia gospodarczego nie ma w tym nic złego, jednak nasza planeta jest bardzo wyniszczona ekspansją członka i z tego powodu nie można pozwalać na to, by dłużej zachodziły szkodliwe dla niej zjawiska, jak wycinanie drzew czy zatruwanie wód.

Nie da się ukryć, że wiele miejsc jest bardzo atrakcyjnych od strony gospodarczej, niestety bywa i tak, że miesza się to z fantastycznymi warunkami przyrodniczymi, które to nie pozwalają na ingerencję człowiekowi. Dzieje się tak dlatego, że ocena oddziaływania na środowisko Poznań, jakiej muszą być poddane wszystkie pomysły inwestycyjne, nie przepuści tego typu projektu. 

Jeśli choć przez chwilę przyjrzymy się sytuacji, jaka panuje we współczesnym świecie, to od razu przyznamy racje słowom mówiącym o tym, że człowiek zapomina o tym, iż sam jest częścią natury i niszcząc środowisko tak naprawdę niszczy samego siebie. Bardzo ekspansywne podejście do terenów zielonych, na których rozwinęła się tak zwana betonowa dżungla, sprawiło, że współcześnie coraz więcej nas posiada świadomość dotycząca tego, że zachowania niszczące przyrodę są czymś absolutnie złym.